1. Μην τρως κρύα φαγητά. Αποδυναμώνεις το σύστημα σπλήνα – στομάχι. 2. Μην...