Και βέβαια! Ο βελονισμός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος θεραπείας, με εξαιρετικά αποτελέσματα και...